Försäljningsplanering: Porters U-kurva
 
Tillbaka till startsidanTillbaka till modulens startFöregående sidaNästa sida

Översiktskarta
Översikt

 

För alla små och unga företagare är det svårt att sätta "rätt" pris på varan eller tjänsten. Ett för lågt pris i relation till konkurrenterna väcker misstanke om att varan eller tjänsten inte har den rätta kvaliteten. Ett för högt pris kan göra att kunderna drar sig för att komma till köpbeslut. För att försöka förklara detta fenomen har vi använt oss av Porters U-kurva.

Y-axeln visar lönsamhet och x-axeln volym. U-kurvans vänstra del visar försäljning till ett högt pris och den högra till ett lågt pris.

Diagrammet visar att man måste akta sig för att ”fastna på mitten” eftersom att lönsamheten där är dålig eller obefintlig. Man säljer då en produkt som inte är så unik att kunderna är beredda att betala lite extra. Den har inte heller de kostnadsfördelar som krävs för att man skall kunna hålla ett lågt pris och därigenom få en stor volym. Enkelt uttryckt kan man säga att till vänster på figuren så uppnår man lönsamhet genom att ha en unik produkt som säljs till ett högt pris. Till vänster uppnår man lönsamhet genom lågt pris och stor volym.

Exempel:
En snickare A skall starta ett nytt företag och tänker ta 250:- kr/tim (lågt pris). En annan snickare B skall också starta ett företag och tänker ta 500:- kr/tim (högt pris). Den första tanken kunden får: Varför tar A inte mer? Är han inte lika duktig som B? Dessutom måste A oftast arbeta dubbelt så mycket som B för att få samma lönsamhet.

Obs!
Kunder sätter ofta priset i relation till kvalitet eller duglighet! Snickare A kan inte höja priset till snickare B:s nivå direkt utan måste vandra i lagomdalen vilken inte är lönsam och ingen kan säga hur lång tid det tar tills kunderna accepterar prisnivån och företaget får en bättre lönsamhet.

Tänk noga igenom din prisbild. Du kan inte "prisa" dig in på marknaden för att sedan höja priset. Lågt pris är oftast sammankopplat till en stor volym. Om du ska sälja ”tid”, måste du alltid ha rätt pris från början – dygnet har bara 24 timmar.

Säljteknik - Försäljningsplanering
PM-matris
Porters U-kurva
EFI-analys
Fråga kunden
Konkurrentpärm


 

Modul 1: Företagaren

Modul 3: Ekonomi och Budget

Modul 5: Säljteknik

Modul 2: Marknad

Modul 4: Administration och Regler

 
Tillbaka till startsidan Tillbaka till modulens start Föregående sida Nästa sida