Redovisning: Lagar om redovisning
 
Tillbaka till startsidanTillbaka till modulens startFöregående sidaNästa sida

Översiktskarta
Översikt

 

Du får inte lägga upp din redovisning som du själv vill. Hur man gör styrs av:
Bullet

Bokföringslagen (BFL) SFS nr - 1999:1078

Bullet

Årsredovisningslagen (ÅRL) SFS nr - 1995:1554

Bullet

Handelsbolagslagen (HBL) SFS nr - 1980:1102

Bullet

Aktiebolagslagen (ABL) SFS nr - 1975:1385

Bullet

Kommunalskattelagen (KL) SFS nr - 1928:370 A, 1928:370 B

Bullet

Lagen om statlig inkomstskatt (SIL) SFS nr - 1947:576

Bullet

Inkomstskattelagen SFS nr - 1999:1229. Ersätter KL och SIL from 2002 års taxering

Uppgifterna hämtade från Rixlex.

Administration och regler - Redovisning
Lagar om redovisning
God redovisningssed
Försiktighetsprincipen
Företagets intressenter
Bokföringslagen
Bokföringsskyldig
Användning av redovisningssystemet
Grundbokföring
Verifikation
Verifikatets innehåll
Faktura
Arkivering av faktura
Kvitto
Arkivering 10 år för alla affärshandlingar
Krav på bokföring
Tidskrav
Dubbel bokföring efter baskontoplan
Kontering
Dubbel bokföring
Avstämningar
Vad kan man läsa ut av en periodrapport?
Fällor och fel vid periodbokslut
Årsbokslut
Övningsuppgift 2


 

Modul 1: Företagaren

Modul 3: Ekonomi och Budget

Modul 5: Säljteknik

Modul 2: Marknad

Modul 4: Administration och Regler

 
Tillbaka till startsidan Tillbaka till modulens start Föregående sida Nästa sida