Personlighet och företagande
 
Tillbaka till startsidan Tillbaka till modulens start Föregående sida Nästa sida

Översiktskarta
Översikt

 

”Det är möjligheten till personlig tillfredsställelse över att ha förverkligat en idé, inte att tjäna pengar, som driver företagaren. Pengarnas främsta uppgift är att tjäna som ett mått på hur bra man lyckas.” (F Delmar, 1997, D C Mc Clelland, 1969)

Betydelsen av idén om det egna företaget som drivkraft kan inte nog understrykas. Idéer ger både kraft och riktning åt den presumtive företagarens beteende. Att starta eget enbart för att man till exempel är arbetslös eller enbart för att tjäna pengar är således inte att rekommendera.

De fyra viktiga drivkrafterna för en företagare är:

Bullet

Att förverkliga en idé

Bullet

Självförverkligande eller överlevnad?

Bullet

Rädsla att misslyckas

Bullet

Att forma sitt eget öde

Företagaren  
Personlighet och företagande
Företagarens egenskaper

Personlighetsutveckling
Synergi
Vad gör företaget?
Personlighetstest


 

Modul 1: Företagaren

Modul 3: Ekonomi och Budget

Modul 5: Säljteknik

Modul 2: Marknad

Modul 4: Administration och Regler

 
Tillbaka till startsidan Tillbaka till modulens start Föregående sida Nästa sida