Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

E-ljud och ”e instable”

Fråga om vägen

Objektspronomen ackusativ

Objektspronomen dativ

Ackusativ- eller dativobjekt?

Futurum med "aller"

Ändra till futurum med “aller”

Människokroppen

Huvudet och ansiktet

savoir

Sång: savez-vous planter les choux

Studiearbete 12

Demander son chemin – Fråga om vägen

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande