Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Uttal av [.] och [÷]

Känslor

Kombinera känslan med dess uttryck

Vädret

Väderleksrapporten

Årstiderna

-ir verb i presens

-re verb i presens

Passé composé med "avoir"

Öva passé composé med "avoir"

Passé composé med "être"

Öva passé composé med "être"

pouvoir

mettre

voir

Sång: J'ai vu le loup

en

Miljön

Studiearbete 11

Le temps - Vädret

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande