Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

[s] och [z]

Damkläder

Herrkläder

Obetonade personliga
pronomen


avoir

Negationen

ne pas avoir

Il y a ... Il n’y a pas de ...

être

Skrivövning på être

Varifrån kommer être

Adjektiv

Adjektivets placering

Excusez-moi !

Testa dig själv, Fraser

Testa dig själv, Glosor

Studiearbete 3

La place de l’adjectif - Adjektivets placering

I svenska står adjektiv före sitt substantiv: en röd kjol, en ung kvinna.
I franska placeras de flesta adjektiv efter sitt substantiv.
Finns det exempel på det i huvudtexten?
Réponse

Kan du komma på några franska lånord i svenskan där adjektivet står efter substantivet?
Réponse

Några korta, vanliga adjektiv placeras emellertid före sitt substantiv:

Exempel från huvudtexten med adjektivet före substantivet:
ma petite valise
, une jeune femme, un jeune homme

Det finns en del franska lånord på svenska där adjektivet går före substantivet. Kommer du på några?
Réponse

Om den man tycker om kan man säga:

Mon petit chou !
Mon petit ami
Ma petite amie

Min lilla älskling!
Min pojkvän
Min flickvän

 

 

 

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande