Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

[s] och [z]

Damkläder

Herrkläder

Obetonade personliga
pronomen


avoir

Negationen

ne pas avoir

Il y a ... Il n’y a pas de ...

être

Skrivövning på être

Varifrån kommer être

Adjektiv

Adjektivets placering

Excusez-moi !

Testa dig själv, Fraser

Testa dig själv, Glosor

Studiearbete 3

Adjectifs – Adjektiv

Vad betyder adjektiv och hur används det?
Réponse

På svenska ändras adjektivet beroende på om det är ett ord med en eller ett, en liten väska, ett litet glas. På franska däremot rättar sig adjektivet efter det feminina eller maskulina substantivet, un chemisier bleu, une jupe bleue.

Vad är skillnaden mellan adjektiv i maskulinum och femininum på franska?
Réponse

I plural lägger man till -s
un chemisier bleu -> des chemisiers bleus
une jupe bleue -> des jupes bleues

Drag texten till rätt bild2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande